LELYSTAD - Lelystad heeft per 1 april 2021 de opgelopen achterstand in de taakstelling voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning ingehaald. Dat staat in het plan van aanpak dat aan het provinciebestuur als toezichthouder wordt voorgelegd. Met het plan voert het college het op 2 juli 2020 door de gemeenteraad aangenomen amendement uit om in goed overleg met woningcorporatie Centrada en/of marktpartijen tot een plan te komen dat zowel voor de korte als de langere termijn voorziet in de huisvesting van de door het Rijk opgelegde taakstelling.

Geen voorrang

Omdat bij raadsbesluit vanaf 2019 vergunninghouders niet langer bij voorrang een sociale huurwoning kregen toegewezen, is een achterstand ontstaan in de wettelijke taakstelling. Die achterstand bedraagt 49 voor 2019 en 53 voor 2020, totaal 102. Als toezichthouder heeft het provinciebestuur aangedrongen op een oplossing.

'Wonen bij LARS' en Eurotower

Het college ziet die oplossing grotendeels in de toewijzing van 50 van de 152 tijdelijk te bouwen woningen op de locatie Campus Zuid, nabij Palazzo. De bouw van dit project 'Wonen bij LARS' is reeds in voorbereiding. Deze woningen zijn uitermate geschikt voor woningzoekenden die snel (tijdelijk) een woning nodig hebben. De te huisvesten vergunninghouders in dit project kunnen binnen 2 jaar doorstromen naar een andere woning in Lelystad. Daarnaast is het mogelijk nog 8 vergunninghouders te huisvesten in de tot appartementen te verbouwen Eurotower in het Lelycentre.

Urgentie

De overige 44 volgens de taakstelling te huisvesten vergunninghouders krijgen urgentie voor een reguliere woning. Conform het amendement van 2 juli 2020 gaat het dan om gezinnen en gezinshereniging. Alle 102 vergunninghouders van de taakstellingen 2019 en 2020 zullen volgens dit plan uiterlijk op 1 april 2021 zijn gehuisvest.

Structureel voldoende woningaanbod

Om te borgen dat er voor de jaarlijkse taakstellingen structureel voldoende woningaanbod beschikbaar is, wordt - conform het amendement van 2 juli 2020 - gewerkt aan meerdere maatregelen. Zo is er overleg tussen gemeente en Centrada over de ontwikkeling van 150 extra midstaywoningen, ook op locatie Campus Zuid. Ook daarvan is dan 1/3 deel beschikbaar voor vergunninghouders. Aan deze ontwikkeling is vooralsnog de werktitel 'LARS 2' meegegeven.

Doorstromen

Om steeds voldoende aanbod van midstaywoningen te houden voor toekomstige taakstellingen, is het de bedoeling dat vergunninghouders vanuit LARS 1 en LARS 2 binnen 1 tot maximaal 2 jaar doorstromen naar het reguliere woningaanbod van Centrada. Daarnaast kunnen gezinnen en gezinsherenigers ook voor toekomstige taakstellingen via urgentie rechtstreeks aan een reguliere huurwoning van Centrada gekoppeld worden.

Overige maatregelen

  • De gemeente heeft met Woonstichting Harmonisch Wonen een lopende prestatieafspraak voor huisvesting van 2,5 % van de jaarlijkse taakstelling.
  • De gemeente gaat ook gesprekken aan met andere en eventueel toekomstige nieuwe verhuurders van sociale huurwoningen in Lelystad met als doel afspraken te maken over het beschikbaar stellen van woningen voor vergunninghouders.

Ten aanzien van de uitvoering van het plan van aanpak zullen gemeente en Centrada zorgen voor een zorgvuldige communicatie richting zittende huurders, spoedzoekers en overige woningzoekenden.