LELYSTAD - De gemeente Lelystad heeft besloten een subsidie voor herbruikbare bekers voor evenementen in te stellen. Organisatoren van evenementen in Lelystad worden daarmee ondersteund bij de huur of aanschaf van herbruikbare wasbare bekers. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet wel statiegeld op de bekers worden geheven, zodat ze na gebruik zoveel mogelijk weer worden ingeleverd. Deze subsidie draagt bij aan de klimaatdoelstellingen, het beperken van grondstoffenverbruik en minder afval bij evenementen.

Herbruikbare bekers huren of aanschaffen

De gemeente stelt maximaal €10.000 euro subsidie per jaar beschikbaar in 2022 en 2023 om het gebruik van wegwerpbekers voor éénmalig gebruik te beperken. Met de subsidie kunnen organisatoren hun evenementen verduurzamen. Organisatoren van evenementen in Lelystad kunnen de herbruikbare bekers huren of aanschaffen. Ze krijgen tot 50% korting op de huur of aanschaf van deze bekers met een maximum van €2.500 euro per evenement per jaar. Bij de koop van herbruikbare bekers wordt alleen subsidie verstrekt voor die evenementen die meerjarig in Lelystad plaatsvinden.

Bekers met Lelystads logo

Om het huren van herbruikbare bekers nog aantrekkelijker te maken heeft de gemeente zelf 10.000 herbruikbare bekers met Lelystads logo aangeschaft die in beheer zijn bij het Lelystadse bedrijf Dutch Cups. Organisatoren kunnen deze met extra korting (bovenop de 50% subsidie) huren bij Dutch Cups. Deze huurconstructie loopt tot eind 2024.

Lelystad loopt vooruit op landelijk beleid

Met de subsidie geeft Lelystad invulling aan het actieplan Duurzaamheid 2021-2024. En loopt Lelystad vooruit op het verbod dat de rijksoverheid per 1 januari 2024 instelt op het éénmalig gebruik van plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen voor directe dranken en voedsel voor directe consumptie bij voedseluitgiftelocaties.

Stap zetten naar schone en duurzame stad

Wethouder Jack Schoone is blij dat de gemeente de subsidie kan aanbieden: “Met de subsidie zetten we een stap naar verdere verduurzaming van evenementen en gaan we zwerfafval tegen. Bovendien maken we hiermee de komende veranderingen in de wetgeving makkelijker voor organisatoren van evenementen. Zij hebben door corona en de maatregelen die daarbij kwamen kijken een zware tijd achter de rug. We willen naar een toekomst waarin afval zo veel mogelijk wordt voorkomen en materialen telkens opnieuw worden gebruikt. Wegwerpplastic dat verbrandt wordt, past daar niet meer in. We hopen dat veel organisatoren in Lelystad van de subsidie en huurbekers gebruik gaan maken en we zo samen een stap zetten naar een schone en duurzame stad, minder afval en een circulaire economie.”

Samenwerking gestart met Dutch Cups

De gemeente is met het bedrijf Dutch Cups een samenwerking gestart. Dutch Cups is gevestigd in Lelystad en levert bekers door heel Europa. Zij beheren de bekers en nemen ze na gebruik weer in. In de moderne wasstraat van Dutch Cups worden de bekers vervolgens na gebruik gereinigd, waarna ze opnieuw ingezet kunnen worden. Directeur van Dutch Cups Dennis Valent: “Mooi dat Lelystad nu in navolging van gemeenten als Amsterdam, Leiden en Haarlem kiest voor de inzet van herbruikbare statiegeldbekers. Dutch Cups heeft zijn roots in Lelystad. Er werken allemaal mensen uit Lelystad in het bedrijf en hoe mooi is het dan dat we in onze eigen stad een bijdrage mogen leveren aan duurzame en schone Lelystadse evenementen.”

Aanvragen en bestellen

De subsidieregeling treedt in werking de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad op www.overheid.nl (naar verwachting op 6 april) en heeft een looptijd tot 31 december 2023. Het hiervoor genoemde besluit ligt vanaf dan zes weken ter inzage op het Stadhuis aan het Stadhuisplein 2 in Lelystad. De subsidie kan (onder voorbehoud van de publicatie op 6 april) vanaf 7 april worden aangevraagd op www.lelystad.nl/subsidies. De herbruikbare bekers kunnen vanaf half april worden besteld bij www.greencups.nl.

Landelijk beleid

In Nederland worden jaarlijks ruim 7 miljard plastic wegwerpdrinkbekers en -voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik weggegooid. Denk hierbij aan de wegwerpbekers, patatbakjes en verpakkingen voor maaltijdsalades. Daarom moet het gebruik van wegwerpplastic in 2026 met 40% zijn teruggedrongen. Bij evenementen blijven vaak veel wegwerpbekers achter. Recycling is vaak niet meer mogelijk omdat de bekers sterk zijn vervuild. Daardoor gaan bekers die worden opgeruimd veelal de verbrandingsoven in. Dat levert veel CO2-uitstoot op en verlies van grondstoffen. Organisatoren moeten, als de nieuwe wetgeving een feit wordt, herbruikbare bekers gaan gebruiken. Het gebruik van herbruikbare bekers levert minder schoonmaakkosten en minder kosten voor het afvoeren van afval op en daarnaast een schoon terrein en milieu. Slechts onder strenge voorwaarden als registratie en gegarandeerde inzameling en hoogwaardige recycling zijn wegwerpbekers en wegwerpverpakkingen van plastic dan nog toegestaan.