LELYSTAD - Het college van Lelystad stelt in samenwerking met Centrada de komende twee jaar tien woningen beschikbaar voor het huisvesten van leerkrachten in het primair, voortgezet én speciaal onderwijs. Op deze manier verwacht het college een bijdrage te leveren aan het bestrijden van het lerarentekort in Lelystad. Het gaat om een proef die na twee jaar wordt geëvalueerd. Na evaluatie wordt besloten of het initiatief een vervolg krijgt.

Landelijk is er sprake van een groeiend lerarentekort. Ook in Lelystad is dit aan de orde. Enkele grote gemeenten ontvangen financiële steun van de rijksoverheid, Lelystad behoort daar niet toe. In 2018 heeft de gemeenteraad het actieplan ‘Aanpak lerarentekort’ vastgesteld. De meeste acties hierin zijn gericht op het onderwijs zelf, maar er zijn meer aspecten die van belang kunnen zijn voor de aantrekkingskracht van het vak. Gebleken is dat huisvesting een belangrijke factor is voor leerkrachten om te overwegen in Lelystad les te geven. “Zeker ook gelet op de huidige woningmarkt in onze stad kan huisvesting met voorrang een aantrekkelijk aanbod zijn voor een leerkracht die in Lelystad wil komen of blijven werken”, aldus wethouder Wonen Adam Elzakalai.

Beproefd concept
Diverse gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam werken met een voorrangsregeling voor leerkrachten. De resultaten zijn positief. De regeling alleen lost het probleem niet op, maar het geeft een leerkracht een extra argument om te kiezen voor een vacature. Door ook in Lelystad met deze proef te starten, zorgt dit voor een gelijkwaardiger speelveld ten opzichte van andere gemeenten die deze regeling al hebben.

Samenwerking
Woningcorporatie Centrada, Lelystadse schoolbesturen en gemeente Lelystad hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om de proef op te zetten en uit te voeren. Om dit te bekrachtigen hebben deze drie partijen op 23 november 2021 een convenant gesloten, waarbij het doel, de afspraken en verantwoordelijkheden voor de proef zijn vastgelegd. De proef wordt na twee jaar geëvalueerd. Martine Visser, directeur-bestuurder Centrada: “Door de landelijke woningnood is het voor veel mensen moeilijk om op eigen kracht een betaalbare woning te vinden. Door tien woningen beschikbaar te stellen voor leerkrachten hopen we een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Lelystad.”

De gemeente heeft ook bij brandweer, politie en zorginstellingen geïnventariseerd of voorrang bij huisvesting zou helpen eventueel personeelstekort aan te pakken. Daaruit bleek dat bij deze partners de problematiek minder urgent is dan in het onderwijs. De proef richt zich daarom in eerste instantie op voorrang bij huisvesting voor leerkrachten