LELYSTAD - Tijdens de raadsvergadering van 14 april jl. is een motie aangenomen ten aanzien van het jongerenwerk. In navolging op deze motie wordt een aanbestedingsprocedure gestart, zodat het jongerenwerk per 1 januari 2021 door de gegunde partij uitgevoerd kan worden. Tot die datum wordt het jongerenwerk uitgevoerd door Welzijn Lelystad en Kwintes. Naar aanleiding van het gevoerde debat en het besluit van de raad, is het college in overleg getreden met Kwintes en Welzijn Lelystad over de gevolgen voor de subsidie-opdracht. De partijen hebben besloten uitvoering te willen geven aan de subsidie-opdracht voor het jongerenwerk. ‘Het college heeft waardering voor de wijze waarop Welzijn Lelystad en Kwintes hebben aangegeven de komende maanden een stevige basis voor het jongerenwerk neer te willen zetten’, aldus Nelly den Os.


‘We hebben het plan opgesteld omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de jongeren in Lelystad. Deze verantwoordelijkheid voelen we nog steeds en daarom zullen we de komende maanden tot aan 1 januari 2021 uitvoering geven aan het plan. Er staat een team klaar om samen met Kwintes te werken aan een sterk en herkenbaar jongerenwerk’, aldus Jan Dekker, directeur van Welzijn Lelystad.

Aanbestedingstraject
Wie na 1 januari 2021 het jongerenwerk gaat uitvoeren, volgt uit het aanbestedingstraject dat binnenkort wordt opgestart. Omdat hierdoor het tijdsbestek van het plan is veranderd, worden de doelstellingen uit het huidige plan iets aangescherpt. ‘We gaan bouwen aan een sterk fundament voor het jongerenwerk in Lelystad waar een nieuwe partij op voort kan bouwen. Hierbij zullen we ons vooral richten op het opbouwen en uitbouwen van een sterk netwerk met lokale partijen, te beginnen bij het onderwijs en de politie. Want uit de voorbereidende gesprekken blijkt dat vooral hier belangrijke aanknopingspunten liggen voor de risico-jongeren waar het jongerenwerk voor bedoeld is’, aldus Ron van Eeden van Kwintes.

Lokale partners
Het college heeft vertrouwen in de expertise en deskundigheid van deze twee lokale partners en in wat zij de komende maanden gaan opbouwen in het belang van de stad en de jongeren. Tegelijkertijd zal de aanbestedingsprocedure opgestart worden, zodat het jongerenwerk per 1 januari 2021 door de gegunde partij uitgevoerd kan worden.