LELYSTAD - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de gemeente Lelystad vanuit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen een subsidie van een miljoen euro verstrekt. "Een mooie extra impuls voor Lelystad om woon- en/of verblijfsruimtes te bouwen voor onder andere arbeidsmigranten, vergunninghouders en spoedzoekers," aldus wethouder Adam Elzakalai.


Betaalbare woningen
Voor veel mensen uit aandachtsgroepen die met spoed een woning nodig hebben, is het moeilijk om een goed huis te vinden en een bestaan op te bouwen. De huisvesting van deze doelgroep vraagt daarom om een gerichte aanpak. Door de Regeling huisvesting aandachtgroepen kan de gemeente Lelystad samen met woningbouwpartners betaalbare woningen realiseren voor mensen die anders moeilijk op de woonmarkt terecht kunnen.