LELYSTAD - De gemeente Lelystad heeft samen met het Openbaar Ministerie, maatschappelijke partijen en politie een plan opgesteld om te voorkomen dat jongeren in Lelystad Oost de criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden. De aanpak moet leiden tot een veiliger Lelystad.


Eerder signaleren en aanpakken

Het doel van het plan is te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden. Het gaat dan om zorgelijk en crimineel gedrag eerder signaleren en aanpakken. Daarnaast gaat het om adequaat straffen van doorgroeiers die aan een criminele carrière bouwen. Het plan vloeit voort uit de gebiedsaanpak Lelystad Oost, maar de problematiek beperkt zich niet tot deze wijken alleen, want ook in andere wijken is er problematiek rond jeugd en criminaliteit. Uiteindelijk is er de hoop dat de aanpak ook effecten met zich meebrengt die voor de hele stad gunstig zijn.

Extra geld voor kwetsbare gebieden

In april van dit jaar werd duidelijk dat Lelystad door het ministerie van Justitie en Veiligheid is geselecteerd als één van de vijftien gemeenten in Nederland die extra geld krijgen voor hun kwetsbare gebieden via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het geld komt uit het landelijke project Preventie met gezag.

Subsidie indienen

De gemeente gaat voor de uitvoering van het plan een subsidie indienen bij het ministerie voor zo’n 1 miljoen euro per jaar. Dit is voor de komende tien jaar met een tussenevaluatie na vier jaar. De gemeente investeert zelf ook 4 ton per jaar. Na toekenning van de aanvraag worden de maatregelen verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en start de uitvoering.