LELYSTAD - Het college van Lelystad ziet in de waarschuwing van de Rekenkamer om terughoudend te zijn met plannen voor grootschalige nieuwbouw geen reden tot bijstelling van haar groeiambitie. Lelystad wil naar minimaal 100.000 inwoners en heeft de ruimte voor 40.000 nieuwe woningen.


Hoofdboodschap
De hoofdboodschap uit het onlangs gepresenteerde Rekenkamerrapport ‘Verstandig Vooruit’ is, dat de gemeenteraad de plaatselijke woningmarkt steeds moet beschouwen vanuit de ontstaansgeschiedenis van Lelystad als 'new town'. De groei van Lelystad vond zelden plaats door de aantrekkingskracht van de stad zelf. De gemeenteraad, aldus Rekenkamer doet er daarom verstandig aan om vanuit bescheidenheid en realiteitszin te bouwen.

Kansen grijpen
In de reactie op het rapport onderschrijft het college dat nieuwbouw zorgvuldig plaats moet vinden. Wel ziet het college grotere kansen voor nieuwbouw dan de Rekenkamer schetst in haar rapport. Wethouder Wonen Adam Elzakalai: "Het Rekenkamerrapport en de manier waarop daarover is gecommuniceerd suggereert een tegenstelling met de manier waarop Lelystad haar groeiambitie wil realiseren. Kwaliteit gaat ook bij het college voor kwantiteit, maar we moeten ons niet kleiner maken dan we zijn. Opereren vanuit ‘bescheidenheid’ en ‘terughoudendheid’ – zoals de Rekenkamer aangeeft – is in de optiek van het college niet de juiste aanpak. ‘Verstandig vooruit’ betekent ook de kansen grijpen die zich voordoen. Hoe we dat voor ons zien, hebben we verwoord in het Koersdocument en het raadsprogramma Lelystad Next Level: verstandig vooruit naar 100.000 inwoners, en mogelijk meer. Dat realiseren we door èn nieuwbouw èn ook door de aanpak van de bestaande wijken uit jaren 70 en 80."

Aanbevelingen
In de aanbevelingen en adviezen die de Rekenkamer geeft kan het college zich grotendeels vinden. Het college betrekt deze bij de lopende processen voor de Woonvisie 2021-2030, de opgave Wonen uit het Next Level-programma en bij de uitwerking van het ruimtelijke kader Omgevingsvisie.

Verstandig vooruit!
De inhoud van het rapport van de Rekenkamer en het beleid dat de gemeente voorstaat ontlopen elkaar niet zoveel, aldus wethouder Elzakalai. "Wij houden wel nadrukkelijk onze ambitie vast. Wij zijn overtuigd van het feit dat Lelystad het punt waarop de stad zichzelf verkoopt en waarop de stad op eigen aantrekkingskracht nieuwe inwoners trekt, dichterbij is dan de Rekenkamer veronderstelt." In de brief naar de raad wijst het college erop dat Lelystad de ambitie én de mogelijkheden heeft om een antwoord te geven op de woningkrapte in Nederland. De vlucht van gezinnen uit de Randstad naar de regio, die precies zoeken naar wat Lelystad biedt, betaalbaar wonen in een ruime, groene omgeving, geeft reële kansen voor Lelystad. Adam Elzakalai: "Recente vestigingscijfers bevestigen dat: Lelystad had in 2020 het hoogste groeipercentage van Flevoland; we hebben recent de 80.000e inwoner bereikt. Daar zetten wij verder vol op in. Verstandig vooruit, dus!"