LELYSTAD - Op vrijdag 3 juli heeft burgemeester Ina Adema de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt die eind april aan elf Lelystedelingen en aan één persoon van buitenaf door Koning Willem Alexander zijn toegekend. Vanwege de coronamaatregelen kon dit feestelijk moment eind april niet plaatsvinden. Met inachtneming van de regels zijn alle gedecoreerden in de Agora door de burgemeester toegesproken en hebben zij de aan hen toegekende onderscheiding in ontvangst genomen.


Vijf vrouwen en zes mannen uit Lelystad kregen een Koninklijke onderscheiding. De gedecoreerden zijn stuk voor stuk Lelystedelingen die zich jarenlang hebben ingezet voor hun club, hun vereniging, een instantie, een bestuur of voor mensen die hulp nodig hebben. Een twaalfde onderscheiding is voor een inwoner uit Oosterbeek, de heer O.M. Vermooten. Vanwege zijn activiteiten in Lelystad, is de hem toegekende onderscheiding hier uitgereikt.

Gedecoreerden

Tien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

 • mevrouw M.C. Damen-Neve ontving de onderscheiding voor haar werk als vrijwilliger bij IDO, de Petruskerk in Lelystad en de Voedselbank.
 • mevrouw Z. Levering-Horsman ontving de onderscheiding voor haar werk als voorzitter Ontmoetingsclub Lelystad (onderdeel van Protestante Gemeente Lelystad).
 • mevrouw J.C. Heidsma-Kruidhof ontving de onderscheiding voor haar werk als vrijwilliger Ouderen voor Ouderen, vrijwilliger bij Hospice ’t Hofje, vrijwilliger bij Patiënt support, vrijwilliger bij het Nederlands Rode Kruis bij diverse activiteiten voor ouderen.
 • mevrouw J.S.M. Strater – van Grinsven ontving de onderscheiding voor haar werk als secretaris van de ANBO Lelystad, secretaris van het Overleg Senioren Organisaties Lelystad (OSOL), secretaris van de KBO Lelystad en vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem.
 • de heer W. van Dijk ontving de onderscheiding voor zijn werk als vrijwilliger bij de Protestante Gemeente Lelystad, als secretaris van het IDO en als visitator de Classis PKN Overijssel/Flevoland.
 • de heer H.G. Peelen ontving de onderscheiding voor zijn werk als oprichter van judovereniging IJsselmeer in Lelystad en als lid van de bewonerscommissie De Veste, lid van de bewonerscommissie Het Ravelijn, vrijwilliger bij volkstuinvereniging Waterland en ambassadeur voor de ouderentuintjes bij volkstuinvereniging Zuigerplasbos.
 • de heer F.M. Joor ontving de onderscheiding voor zijn werk als vrijwilliger bij twee voedselbanken en als penningmeester van het Kamerkoor Lelystad.
 • De heer G.A.M. Pisart, ontving de onderscheiding voor zijn werk als vrijwilliger bij het vervoersproject Minibus Amsterdam Zuidoost, als vrijwilliger bij de stichting Welzijn Ouderen Lelystad, als secretaris bij de biljartvereniging en als vrijwilliger bij Seniorenweb.
 • de heer A. Strijker ontving de onderscheiding als vrijwilliger bij de Protestante Gemeente Lelystad, als initiator en vrijwilliger bij de Stichting Interreligieuze Ontmoetingen Lelystad, als voorzitter van de Ouderen Biljartclub, als vrijwilliger bij de Voedselbank en als vrijwilliger bij de Bomenstichting.
 • de heer O.M. (Onno) Vermooten ontving de onderscheiding als vrijwilliger/adviseur van het bestuur van de Bataviawerf, als adviseur van het bestuur van de Lelystadse Uitdaging, als bestuurslid van de stichting Flevopenningen, als vrijwilliger bij voetbalclub Ostrabeke, als actief lid van VNO-NCW en als vrijwilliger bij de stichting Leergeld.

Twee personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

 • Mevrouw M.E.G. Papma-Renema ontving de onderscheiding voor haar werk als lid van de werkgroep Vriendschapsrelatie Dimitrov-Flevoland, als vrijwilliger bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland, als voorzitter van Catharina’s Choir & Orchestra, als burgerlid en lid van Provinciale Staten Flevoland, als vrijwilliger bij de Soroptimist International Club Flevoland en als penningmeester van het Communicatie Platform Flevoland.
 • De heer C.J. van Vliet ontving de onderscheiding als penningmeester van roeivereniging Pontos, als penningmeester VVE appartementencomplex, als penningmeester van Uitgast, als waterconsul bij de ANWB en als mantelzorger.

Aanmelden

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid of op de daarvoor aangewezen landelijke dag, ook wel de dag van de 'lintjesregen' genoemd. Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding voor de ‘lintjesregen 2021’ kan nog tot 1 augustus 2020.

U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw Sandra Herrenauw, kabinetszaken gemeente Lelystad, s.herrenauw@lelystad.nl, telefoon 14 0320.