LELYSTAD - Omdat de openbare orde en veiligheid van de bezoekers onvoldoende zijn gegarandeerd, mag het aangekondigde King’s Open Air op het Agorahof op Koningsdag en -nacht niet plaatsvinden. De activiteiten die genoemd worden in de communicatie-uitingen van King’s Open Air wijken sterk af van de afspraken die zijn gemaakt.


Na het zien van de berichtgeving heeft de gemeente direct advies ingewonnen bij de politie. Op basis van dit advies en de maatregelen die genomen moesten worden om de openbare orde en veiligheid te borgen, heeft de gemeente besloten geen toestemming te geven.

Feestelijke en veilige Koningsdag

We hopen dat het een feestelijke en veilige Koningsdag wordt. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.lelystad.nl/koningsdag en www.visitlelystad.nl/koningsdag

.