LELYSTAD - Het financieel spreekuur Lelystad bestaat 5 (+2) jaar. Dit vanwege corona uitgestelde jubileum werd 1 februari gevierd. Onder de genodigden waren natuurlijk de vrijwilligers en professionals van het spreekuur, vertegenwoordigers van samenwerkende organisaties en wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra.

Wethouder reikt cheque uit

Naast de wethouder werden de aanwezigen toegesproken door Dik van den Dool (interim directeur van IDO), Leo Broekhuis (bestuurslid van Humanitas), Cynthia Hoogveld (Gemeente Lelystad) en Herma Hofmeijer (directeur bestuurder van MDF). Als blijk van waardering reikte wethouder Messelink-Dijkstra een cheque uit aan de vrijwilligers. De bijeenkomst werd afgesloten met een high tea voor de vrijwilligers.

Hulp bij vragen

In 2016 startte het financieel spreekuur in Lelystad om inwoners te ondersteunen en te helpen bij hun vragen op financieel gebied. Inmiddels zijn er zeven spreekuurlocaties in Lelystad waar inwoners terecht kunnen. Steeds meer mensen weten het financieel spreekuur te vinden. Inwoners kunnen hier vragen stellen over geld, maar ook over wetten en regels. Zij kunnen er terecht voor hulp bij het invullen van formulieren zoals het kwijtscheldingsformulier en bij regelzaken met de computer of het aanvragen van een DigiD. Door tijdig hulp te vragen kunnen problematische schulden vaak voorkomen worden.

Samenwerking

Goed opgeleide vrijwilligers beantwoorden de vragen. Zij worden hierin bijgestaan door professionele hulpverleners van MDF. Als mensen niet op het financieel spreekuur geholpen kunnen worden, worden zij doorverwezen naar de juiste hulp. Het financieel spreekuur is een samenwerking van Welzijn Lelystad, Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), Humanitas en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).