LELYSTAD - Gemeente Lelystad en Stichting Seniorenbouw Flevoland organiseren maandag 16 september 2019 een informatieavond over een woningbouwplan op een locatie in de wijk Punter. Voorheen was daar een supermarkt van Aldi gevestigd. Stichting Seniorenbouw Flevoland heeft een plan gemaakt voor acht koopwoningen. Het gaat om 4 seniorenwoningen en 4 gezinswoningen.

Uitwerkingsplan

De voormalige Aldi-locatie is een van de plekken die door de gemeente is opgenomen in de lijst van mogelijke ontwikkellocaties voor woningbouw. Wel dient nog een uitwerkingsplan te worden gemaakt en vastgesteld. Belanghebbenden krijgen nog de mogelijkheid daarop officieel te reageren in de vorm van het indienen van een 'zienswijze'.

Tweedelig programma

De informatieavond is zowel bedoeld voor omwonenden als voor potentieel geïnteresseerden in een van de woningen. De informatieavond kent daarom twee delen. Het eerste deel van de avond (tot de pauze) is vooral bedoeld voor omwonenden en bevat toelichtingen door de ontwikkelaar op de bouwplannen en door vertegenwoordigers van de gemeente op het te doorlopen besluitvormingsproces.

Geïnteresseerd in woning

Het programma na de pauze is bedoeld voor mensen die in aanmerking willen komen voor een van de woningen. Stichting Seniorenbouw verzorgt dan samen met de door hen in de arm genomen bouwer Van Pijkeren te Dalfsen, makelaar Buisman Makelaars en financieel dienstverlener Omnis meer gedetailleerde informatie over de woningen en de mogelijkheden van financiering. Potentiële kopers kunnen zich zonder nadere verplichtingen ter plekke als belangstellende laten registreren.

Locatie en begintijd

De informatieavond begint maandag 16 september 2019 om 19.30 uur in het gebouw van de Reveilgemeente, Punter 44-02. Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar.

Start verkoop

De verkoop zal starten op zaterdag 21 september 2019 (van 11.00 uur tot 13.00 uur) bij Buisman Makelaars aan Zilverparkkade 15 te Lelystad.