LELYSTAD - Vanaf 13 maart 2023 zijn er groot onderhoudwerkzaamheden aan de Houtribdreef. Het onderhoud start met het vervangen van een deel van de riolering van de Houtribdreef. Het gaat om 25 meter riolering ter hoogte van het Lelycentre. De rioleringswerkzaamheden zijn in mei afgerond. Daarna wordt het asfalt van de Houtribdreef vervangen. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting in augustus 2023 klaar.


De Houtribdreef blijft open voor verkeer tijdens rioleringswerkzaamheden

De overlast voor omwonenden en het verkeer wordt zo veel mogelijk beperkt. De Houtribdreef blijft open voor verkeer, via één rijstrook in beide richtingen. Tijdens de werkzaamheden is de maximale snelheid op de dreef 30 km/u. De bushaltes en het parkeerterrein van het Lelycentre blijven bereikbaar.

Pompinstallaties in de middenberm voeren het rioolwater af

Om de onderhoudswerkzaamheden aan de riolering mogelijk te maken, komen in de middenberm van de Houtribdreef twee tijdelijke pompinstallaties. Deze zorgen voor de afvoer van het rioolwater.

Groot onderhoud

De werkzaamheden aan de Houtribdreef maken onderdeel uit van het groot onderhoud. Door regelmatig groot onderhoud uit te voeren blijft de openbare ruimte veilig en heel. Ook wordt kritisch gekeken of het gebied nog voldoet qua inrichting en gebruik. Oud materiaal dat niet meer hergebruikt kan worden, wordt vervangen en eventuele schade wordt hersteld. De gemeente Lelystad voert een jaarlijks groot onderhoudsprogramma uit dat bestaat uit diverse onderdelen. Het gaat onder andere om asfalteren van dreven, groot onderhoud in woonwijken, fietspaden, speelvoorzieningen en groenvoorzieningen. Na het groot onderhoud ligt de openbare ruimte er netjes bij en is weer voor een lange periode bruikbaar.

Deel deze pagina op Twitter