LELYSTAD - Het schoolplein van openbare basisschool De Boeier is vernieuwd. De voltooiing van het plein is vrijdag gevierd met een pleinfeest voor jong en oud. Het plein heeft een ware ‘groene’ metamorfose gekregen. Ook is een deel van de hekken weggehaald. Hierdoor is het een echt ‘buurtplein’ geworden, waar nu ook na schooltijd gespeeld kan worden. Tijdens het feest kreeg wethouder Elly van Wageningen van Onderwijs het plein symbolisch overgedragen. Ook trakteerden de jongste leerlingen de wethouder op een prachtig lied.

Groene metamorfose
Het ontwerp voor het vernieuwde schoolplein is voortgekomen uit de visie van de school ‘Bewust Boeier’. Het doel was een schoolplein te realiseren met meer groen en natuur, meer uitdagende speelmogelijkheden en vooral waar kinderen op een fijne, veilige manier samen kunnen spelen. Ook buiten schooltijd. Daarnaast was het schoolplein toe aan een opknapbeurt. De leerlingen van De Boeier hebben meegedacht over het ontwerp. Uit hun ideeën heeft een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de school en ouders, keuzes uit gemaakt. Vervolgens heeft een ontwerpster een plan gemaakt. Het resultaat is een groen schoolplein met allerlei natuurlijke speelelementen, waar kinderen kunnen klimmen, klauteren en zich verstoppen in wilgenhutten. De leerkrachten van De Boeier vertelden aan de wethouder dat de kinderen nu fijner spelen en dat er minder conflicten zijn tijdens het buiten spelen.

Brede schoolplein
De gemeente Lelystad was van meet af aan enthousiast over het plan voor het plein van De Boeier. Buitenspelen in een groene omgeving heeft een positief effect op het welbevinden en op de leerprestaties van kinderen. Het groene karakter van het vernieuwde schoolplein van De Boeier sluit ook aan bij de doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Daarnaast stimuleert de gemeente sinds jaren de ontwikkeling van zogenaamde brede schoolpleinen in de stad. Dit wil zeggen; schoolpleinen die openbaar toegankelijk zijn. Zodat ze niet alleen worden gebruikt onder schooltijd, maar ook buiten schooltijd een speelplek en ontmoetingsplek zijn voor alle kinderen en bewoners uit de omgeving. De gemeente Lelystad heeft daarom vorig jaar een budget beschikbaar gesteld om het plan van De Boeier te helpen verwezenlijken.

Sponsoring
Behalve de gemeente Lelystad, hebben ook vrijwilligers en een aantal bedrijven meegeholpen het plein te realiseren. Zo is de buitenverlichting bijna geheel gedoneerd, inclusief de installatie van zonnepanelen om deze te doen branden. De ‘groene’ verlichting is het sluitstuk van de vernieuwing van het plein. Voor het laatste beetje financiering dat ervoor nodig is, organiseerde de Boeierschool vrijdag een sponsorloop en een ‘bring en buy’ -markt voor ouders en buurtbewoners.