LELYSTAD - De gemeente Lelystad heeft de ambitie om in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad te zijn en te groeien met 10.000 tot 40.000 woningen. In aansluiting op die ambitie, de vraag van de raad en in lijn met de huidige druk op de woningmarkt wordt er nu een verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke woningbouwlocaties.


Verspreid over stad
De 13 onderzoekslocaties liggen verspreid over de stad. Bij de verkenning wordt onder andere gekeken naar locatie- en omgevingsfactoren, zoals milieu, verkeer en ruimtelijke kwaliteit. Ook de omgeving wordt nadrukkelijk bij het proces betrokken. Omwonenden en omliggende bedrijven worden tijdig geïnformeerd wanneer een haalbaarheidsonderzoek start bij hen in de buurt, zodat zij hun inbreng kunnen leveren.

"Blij met deze stap"
“Ik ben blij met deze stap die bijdraagt aan de ambitie om een aantrekkelijke, economisch sterke stad te zijn waar het ook in de toekomst fijn wonen is,” aldus wethouder Adam Elzakalai.