LELYSTAD - "Wij zijn zeer teleurgesteld dat de openstelling van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer opnieuw, nu voor de derde keer, is uitgesteld. Tegelijk stellen wij vast dat de minister alle benodigde inspanningen heeft gedaan om de luchthaven per april 2020 geopend te krijgen.” Dat zegt wethouder economische zaken Janneke Sparreboom als reactie op de brief van minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer, waarin zij aangeeft een opening per 1 april 2020 niet haalbaar te achten.

Tijdig duidelijkheid nodig
Helaas betekenen het uitblijven van een (positief) advies op de Verkeersverdelingsregel (VVR) door de Europese Commissie en het inventariseren van de consequenties van de uitspraak van de Raad van State op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) dat het zorgvuldig geplande tijdpad naar een opening per 1 april 2020 niet gehaald kan worden. Ook omdat luchtvaartmaatschappijen tijdig duidelijkheid nodig hebben om hun voorbereidingen voor het komende vluchtseizoen te kunnen treffen.

"Vertrouwen zwaar op de proef gesteld"
"Wij snappen de problematiek waarin de minister verkeert, maar ons vertrouwen wordt wel zwaar op de proef gesteld," aldus wethouder Sparreboom. "Uitstel betekent een pas op de plaats en nog iets langer geduld om de economische kansen die de luchthaven biedt te verzilveren. Hier in de regio, met de provincie Flevoland en de directie van Lelystad Airport, zorgen wij ervoor klaar te zijn om op elk gewenst moment in 2020 open te gaan. Wij vertrouwen op afspraken die vier achtereenvolgende kabinetten aangaande uitbreiding van luchthaven Lelystad hebben gemaakt en ook in het nu geldende regeerakkoord zijn vastgelegd. Wij hebben goed gehoord en gelezen dat de minister voortvarend doorwerkt om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen."