LELYSTAD - Vanaf 31 januari 2024 ontvangen inwoners en ondernemers het gecombineerde aanslagbiljet voor ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventuele hondenbelasting. Ook de WOZ-waarde staat op dit aanslagbiljet. De gemeente verstuurt de belastingaanslagen via de post of via de Berichtenbox van MijnOverheid. Voor inwoners en ondernemers met vragen over de belastingen houdt de gemeente belastingspreekuren in het stadhuis. Van 31 januari tot en met 16 februari 2024 kunnen inwoners en bedrijven op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur met hun vragen terecht op het belastingspreekuur.


Belastingspreekuur

Van 31 januari tot en met 16 februari kunnen inwoners en ondernemers met vragen over de gecombineerde belastingaanslag terecht op de spreekuren in het stadhuis. Op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur zitten belastingmedewerkers klaar in de hal van het stadhuis om hulp te bieden en vragen te beantwoorden.

Ook is het mogelijk om aan de taxateur vragen te stellen over de WOZ-waarde. Een afspraak maken is niet nodig, het spreekuur is op vrije inloop. Inwoners en ondernemers kunnen hun belastingvragen ook stellen via telefoonnummer 14 0320.

Bezwaar maken tegen WOZ

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als inwoners en ondernemers van mening zijn dat de WOZ-waarde niet klopt, kunnen zij hiervoor rechtstreeks terecht bij de gemeente. Bijvoorbeeld door langs te komen op het belastingspreekuur, via de website www.lelystad.nl/belastingwijzer, door te bellen naar 14 0320 of door zelf een bezwaar in te dienen via de QR-code op het aanslagbiljet.

Digitale Belastingbalie

Inwoners kunnen hun belastingzaken met de gemeente online regelen via de Digitale Belastingbalie. Deze is te vinden op de website www.lelystad.nl/belastingwijzer of te benaderen via de QR-code op het aanslagbiljet. Via de Digitale Belastingbalie kunnen inwoners o.a. hun aanslag inzien, een taxatieverslag opvragen, bezwaar indienen, een automatische incasso afgeven en hun hond af- of aanmelden voor de hondenbelasting. Om belastingzaken met de gemeente digitaal te regelen, is het handig om de DigiD inloggegevens bij de hand te hebben. Inwoners zonder DigiD vragen deze aan via www.digid.nl/aanvragen.

Meer weten?

Elke inwoner is van harte welkom op het belastingspreekuur. Als men niet in de gelegenheid is om langs te komen, maar wel vragen heeft over bijvoorbeeld de belastingtarieven van 2024, kwijtschelding en betalingsmogelijkheden, kan men de website www.lelystad.nl/belastingwijzer bezoeken.