LELYSTAD - Minister Bruins van VWS heeft in 2018 het Nationaal Sportakkoord gelanceerd en daarbij alle Nederlandse gemeenten uitgedaagd een eigen lokaal akkoord op te stellen. Gemeente Lelystad heeft Sandra Meeuwsen aangesteld als Sportformateur. Zij heeft de opdracht om een lokaal Sport- en Vitaliteitsakkoord te helpen opstellen.

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten tussen het ministerie van VWS, de sportkoepels, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel van het Nationaal Sportakkoord is om zoveel mogelijk Nederlanders met plezier te laten sporten en bewegen.Sport en bewegen inzetten voor een vitale stad Sport en bewegen bieden kansen en mogelijkheden om de vitaliteit van alle inwoners te bevorderen, vandaar de keuze voor de term ‘Sport- en Vitaliteitsakkoord’.

Sport en bewegen kan veel bijdragen bij de aanpak van een aantal sociaal-maatschappelijke vraagstukken, uitdagingen waar ook Lelystad mee worstelt. Sport levert veel op, niet alleen de bekende ‘drie punten’ in het weekend. Sporten is gezond, verbroedert, geeft zelfvertrouwen en haalt mensen uit hun isolement. Het Sport- en Vitaliteitsakkoord Lelystad wil alle sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijven verenigen die deze ambitie onderschrijven.

Een lokaal Sport- en Vitaliteitsakkoord met Sportformateur
Sandra Meeuwsen is per 1 november 2019 aangesteld als Sportformateur voor Lelystad. Haar opdracht is in de komende maanden samen met de verschillende organisaties tot een Lokaal Sport- en Vitaliteitsakkoord te komen. Tevens zal een uitvoeringsplan worden opgesteld. Haar onafhankelijkheid is gewaarborgd vanuit haar brede, landelijke ervaring met beleids-en participatietrajecten in het domein van sport, bewegen en gezondheid.

Praat mee over het Lelystadse Sport- en Vitaliteitsakkoord
Een eerste bijeenkomst wordt op woensdagavond 8 januari 2020 georganiseerd, van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens deze avond worden bestuurders van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en lokale organisaties uit onder meer zorg, onderwijs, welzijn, en ook lokale ondernemers, uitgenodigd om de specifieke kansen en uitdagingen in Lelystad te inventariseren. Locatie: Sportbedrijf Lelystad, Badweg 21.