LELYSTAD - Er kan dit jaar geen carbid geschoten worden in Lelystad. Het college heeft besloten om het aanwijzingsbesluit met terugwerkende kracht in te trekken. Daarmee is het schieten van carbid in 2021 verboden. De intrekking van het aanwijzingsbesluit houdt verband met de strengere coronaregels die sinds 19 december gelden. Door de algehele lockdown mogen er maar een beperkt aantal mensen bij elkaar komen. Er is niet bekend hoeveel mensen op de activiteit zullen afkomen en of de coronaregels goed kunnen worden nageleefd, daarom kan er geen carbid worden geschoten op oudejaarsdag.


Harde lockdown

Burgemeester Mieke Baltus: "Ik vind het jammer dat de traditie van carbidschieten in Lelystad ook dit jaar niet doorgaat. Maar de rijksoverheid is leidend in deze en wij volgen het landelijke coronabeleid. De inspanningen in deze harde lockdown zijn gericht op het terugdringen van het aantal besmettingen met het coronavirus. Ik hoop dat volgend jaar wel weer carbid kan worden geschoten."

Coronaregels zijn leidend

Op 23 november 2021 heeft het college in een voorgenomen besluit de locatie van het sportveld bij sportcentrum ’t Kofschip, naast de voormalige Scholengemeenschap Lelystad (SGL), aangewezen als terrein om met carbid te schieten op oudejaarsdag. In dit voorstel is onder andere opgenomen dat de op dat moment geldende coronaregels leidend zijn. Inmiddels is ons land in een harde lockdown en passen activiteiten als carbidschieten niet meer binnen de huidige regels.