LELYSTAD - "De beloften van vier achtereenvolgende kabinetten moeten nu eindelijk worden ingelost. Het belang van een luchthaven voor deze regio hebben wij eens en te meer benadrukt. Voor uitstel van de opening tot 2021 vanwege de coronacrisis hebben wij begrip, maar de besluitvorming moet deze kabinetsperiode worden afgerond. Dat geeft zekerheid. Voor Lelystad Airport; voor deze regio als ook voor aangrenzende regio’s; voor de onderwijsinitiatieven, voor het zittende bedrijfsleven, en voor de ondernemers en de investeerders die nog zitten te wachten op definitieve besluitvorming."


Luchtvaartvisie
Met deze woorden reageren gedeputeerde Jan de Reus en wethouder van Lelystad Janneke Sparreboom op de berichtgeving vanuit de ChristenUnie bij de presentatie van hun luchtvaartvisie. Hoewel uitstel van besluitvorming over opening LA niet genoemd wordt in de visie van CU, wekt de berichtgeving bij monde van woordvoerder Kamerlid Eppo Bruins wel de suggestie dat de partij vindt dat besluitvormig aan het volgende kabinet moet worden gelaten.

Boodschap
De boodschap vanuit Flevoland is dat de besluitvorming over opening van de luchthaven nu moet worden afgerond. Aan alle gestelde randvoorwaarden is voldaan. Dus de afspraak in het regeerakkoord kan worden nagekomen. "Zorg dat hier een luchthaven in gebruik kan worden genomen, op het moment dat het nodig is. Stel dat niet uit. Openstelling van de luchthaven per november 2021 geeft perspectief aan de luchtvaartsector."

Nieuwe werkgelegenheid
Een recente actualisatie van de werkgelegenheidsanalyse laat zien dat de luchthaven van groot economisch belang is. Bij een ontwikkeling tot 45.000 vliegtuigbewegingen levert dat 2000 fte directe werkgelegenheid op plus 400 fte bij toeleveringsbedrijven. Dit is nieuwe werkgelegenheid omdat Lelystad Airport grotendeels een nieuw economisch zelfstandig systeem voor werkgelegenheid is.