LELYSTAD - Zaterdagmiddag is de toegang tot Palazzo voor korte tijd dichtgezet. Handhavers van Stadstoezicht Lelystad hebben hiertoe besloten na meldingen en klachten over drukte in de winkels en op het parkeerterrein. Door het sluiten van de toegangswegen konden de handhavers het winkelende publiek gecontroleerd laten vertrekken. Daarna heeft Stadstoezicht het terrein weer vrijgegeven. Om deze situatie op tweede paasdag te voorkomen, worden extra verkeersmaatregelen genomen. Maar bovenal roept gemeente Lelystad op om vooral thuis te blijven, ook tijdens de paasdagen.


Eenrichtingsverkeer op tweede paasdag

Met name de bouwmarkten trekken veel bezoek. Gamma en Praxis zijn eerste paasdag gesloten. Op tweede paasdag zijn deze bouwmarkten wel open. Er worden dan extra verkeersmaatregelen genomen. Er worden dranghekken bij de toegangswegen tot Palazzo geplaatst en er zijn verkeersregelaars aanwezig. Als er teveel bezoekers komen, kan de toegang tot Palazzo tijdelijk gesloten worden. Ook wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Toegang tot Palazzo kan alleen via de Valkendreef (aan de kant van Gamma). Palazzo verlaten kan alleen via Torenvalkweg (aan de kant van Praxis).

Tijd van waarschuwen is voorbij

Ook handhavers van Stadstoezicht Lelystad zijn tweede paasdag aanwezig om toe te zien dat de coronaregels worden nageleefd. Zaterdag zijn waarschuwingen gegeven. Stadstoezicht Lelystad gaat tweede paasdag niet meer waarschuwen, maar over tot geven van boetes aan bezoekers die zich niet aan de regels houden. Stadstoezicht Lelystad werkt nauw samen met de politie, die ook toezicht houdt op verstoring van de openbare orde en openbare ruimte. Handhaving van de coronamaatregels gebeurt op basis van de Noodverordening die van kracht is.

Coronaregels

Gemeente Lelystad roept inwoners op om vooral thuis te blijven, ook tijdens de paasdagen. Deze maatregelen zijn en blijven nodig voor de bestrijding van het coronavirus en het beperken van de druk op de zorg. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Voor de volledigheid, dit zijn de coronaregels die in het hele land, en dus ook in Lelystad, gelden:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de paasdagen. Ontvang thuis zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Ga alleen naar buiten als dat nodig is. Dat betekent: voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen.
  • Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid. Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.
  • Ga zoveel mogelijk alleen naar buiten. Een groep van meer dan 2 mensen is verboden (gezinnen zijn hiervan uitgezonderd). Politie en Handhaving kunnen hoge boetes geven.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook in de supermarkt, in de bouwmarkt, in winkels, op straat, op parkeerterreinen, in het bos, in het park. Altijd en overal dus. Geef elkaar de ruimte.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Bij een lichaamstemperatuur van meer dan 38 graden blijft iedereen thuis die met u in een huis woont.