LELYSTAD - Het college is akkoord met het voorstel van netbeheerders Liander en Tennet voor een locatie voor een nieuw elektriciteitsstation. De beoogde locatie ligt in het gebied ten zuiden van het Natuurpark Lelystad, tussen de Larserringweg en de Vlotgrasweg. Wethouder Jack Schoone: “Met dit akkoord kunnen Tennet en Liander de onderzoeken verder uitvoeren die nodig zijn voor het bestemmingsplan en vergunningentraject. Hiermee wordt de eerste stap gezet om de netproblematiek op te lossen waardoor er weer voldoende ruimte voor het afnemen en terug leveren van elektriciteit beschikbaar komt voor (nieuwe) bedrijven en woningbouw voor de lange termijn.”


Locatie dichtst bij gebruikers

De locatie tussen de Larserringweg en de Vlotgrasweg is gekozen omdat hier de hoogspanningskabels het dichtst bij de nieuwe/toekomstige gebruikers in Lelystad Zuid en Lelystad Airport Businesspark (LAB) kunnen worden aangesloten en omdat het ook bij de 150kV-verbinding ligt, waarop het station wordt aangesloten. Ook landschappelijk is het elektriciteitsstation hier het beste in te passen.

Extra capaciteit

Het nieuwe elektriciteitsstation is nodig omdat het elektriciteitsstation Lelystad Zuiderveld aan de leveringsgrens zit. Daardoor zijn er beperkingen voor de levering van elektriciteit in zuidelijk Lelystad voor nieuwe bedrijven en grootverbruikers in dit gebied die extra vermogen willen. Bovendien zet het een rem op de plannen voor woningbouw op de lange termijn (bestaande ontwikkelingen, zoals in Warande uitgezonderd). Voor de bestaande bedrijven in Lelystad verandert er niets onder hun huidige contract. Ook voor woningen verandert er niets. De stroom blijft gewoon geleverd worden.

Naar verwachting in 2026 in gebruik

Als de onderzoeken afgerond zijn, wordt de bestemmingsplanprocedure en het vergunningentraject gestart. Dit neemt circa een jaar in beslag. Daarna kan worden gestart met de bouw van het onderstation. De verwachting is dat in 2026 het nieuwe elektriciteitsstation in gebruik kan worden genomen. Daarmee zal er weer ruim voldoende elektriciteit beschikbaar zijn voor nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven en lange termijn woningbouw.

Overbrugging

Ondertussen blijven provincie en gemeente samen met Liander vol inzetten op oplossingen voor netbeperking als overbrugging tot het nieuwe station klaar is; zoals onderzoek naar de mogelijkheden van een energie-community (EC) die het elektriciteitsgebruik met elkaar bewaakt en de beschikbare capaciteit verdeelt, en realisatie van een regelstation bij de Meerkoetenweg.