LELYSTAD - De gemeente Lelystad gaat mensen met lage inkomens tegemoetkomen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. Daarom komt er eenmalige energietoeslag van 800 euro voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Lelystedelingen met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangen de toeslag automatisch, de overige inwoners die daarvoor in aanmerking komen, kunnen binnenkort een aanvraag voor de toeslag indienen.

Hard nodig

Eind 2021 maakte het vorige kabinet bekend 3,2 miljard euro te steken in een verlaging van de energiebelasting. Ook werd een eenmalige energietoeslag van ongeveer 200 euro per huishouden aangekondigd om de gevolgen voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau te verzachten. Dat gold ook voor ouderen met lage inkomens. Deze eenmalige regeling is inmiddels verhoogd naar 800 euro per huishouden. Wethouder Madelon van Noort: “Met de stijgende energieprijzen is deze bijdrage voor mensen met een lager inkomen harder nodig dan ooit. Zij dreigen anders flink in de problemen te raken.”

3 miljoen euro van het Rijk voor energietoeslag

Lelystad verwacht zo’n 3 miljoen euro te ontvangen van het Rijk voor de verstrekking van de energietoeslag. Met de regeling denkt de gemeente ongeveer 4.800 huishoudens te helpen. Daarvan zijn zo’n 3.000 huishoudens door bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of Bbz al bij de gemeente bekend, zij ontvangen de bijdrage uiterlijk begin mei automatisch. Daarnaast zijn er circa 1.800 huishoudens die mogelijk ook recht hebben op de energietoeslag, maar die zijn nog niet in beeld bij de gemeente. Deze huishoudens kunnen vanaf eind mei een aanvraag indienen bij de gemeente.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor de energietoeslag?

Kijk op Vergoeding energiekosten. U kunt ook contact opnemen met gemeente Lelystad via telefoonnummer 14 0320 (keuze 1).