LELYSTAD - De criminaliteit in Lelystad is de afgelopen jaren met 7% gedaald. Op verschillende terreinen is winst geboekt, maar niet overal. Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2018 - 2022 die het college aan de raad van Lelystad heeft aangeboden.


Positieve ontwikkelingen zijn de dalingen van het aantal geweldsdelicten met 13% en het aantal woninginbraken met 31%. Het rapportcijfer dat bewoners geven aan veiligheid in hun eigen buurt staat op 7,2. Veiligheidsgevoelens zijn stabiel: 79% van alle bewoners voelt zich veilig in de eigen buurt. Er zijn ook paar verbeterpunten: jeugdoverlast komt nog vaak voor, het aantal autokraken is fors toegenomen en er wordt veel overlast ervaren van personen met verward gedrag.

Enkele resultaten uit de tussenevaluatie
Enkele feiten en cijfers uit de tussenevaluatie van het integraal veiligheidsplan 2018-2022 van gemeente Lelystad : De politie heeft zo’n tweeduizend verdachten aangehouden in de afgelopen twee jaar, het aantal WhatsApp groepen is gegroeid naar 145 en ruim achtduizend Lelystedelingen zijn lid van Burgernet. Verder zijn er 36 drugspanden ontruimd en heeft de burgemeester 8 drugspanden gesloten en heeft ze 36 huisverboden opgelegd aan plegers van huiselijk geweld.

Doorgaan en doorzetten
Burgemeester Adema is tevreden over de stappen die zijn gemaakt bij aanpak van ondermijning en de behaalde resultaten rond woninginbraak, maar wil meer resultaten op gebied cybercrime en veiligheid in de wijk. De komende twee jaar moet de verbinding tussen zorg en veiligheid verder worden versterkt, net als de aanpak van jeugdoverlast en woonoverlast. Ook moet de aanpak van illegale kamerverhuur doorgaan. Burgemeester Adema: “Ik wil graag dat bewoners veilig zijn en zich veilig voelen in Lelystad. Een combinatie van preventie, voorlichting en een harde aanpak van daders zorgt ervoor dat onze gemeente steeds veiliger wordt. We kunnen het niet alleen. Daarom werken we samen met bewoners, ondernemers, politie, gemeente, justitie en allerlei instellingen. Samen zorgen wij voor een veilige stad!”