LELYSTAD - Op woensdag 1 november zijn er 73 zeecontainers gecontroleerd op industrieterrein Oostervaart in Lelystad. Deze controle werd uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie, het RIEC, de douane, de belastingdienst, het Platform Veilig Ondernemen en de Omgevingsdienst.


In meerdere zeecontainers werden strafbare feiten geconstateerd. Zo zijn er in zes containers hennepgerelateerde goederen aangetroffen. Dit zijn goederen die meestal gebruikt worden voor het opzetten van een hennepkwekerij. Daarnaast lagen er twee gestolen kentekenplaten in een container. Ook is er 180 kilo aan illegaal vuurwerk gevonden en zijn er 128 sloffen namaaksigaretten aangetroffen. Tot slot lag één zeecontainer vol met namaakkleding.

Eigenaren weten niet altijd waarvoor hun opslag gebruikt wordt

Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. De verhuurders weten niet altijd wat zich in de containers afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor de omgeving.

Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden. Daarom werd er in Lelystad gecontroleerd door de gemeente samen met de partners.

Verhuurders weerbaar maken

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten. Aan de andere kant het weerbaarder maken van verhuurders. Met pandeigenaren wordt gekeken hoe de branche nog veiliger kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract.

Ook door betalingen altijd via de bank te laten verlopen en geen zaken te doen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd, zorgt voor meer inzicht. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties.

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal

Georganiseerde criminaliteit wordt samen aangepakt. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden. Op deze manier wordt samen gezorgd voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.