LELYSTAD - Het concept stedenbouwkundig plan voor de Lelystadse kustontwikkeling ligt ter inzage in het stadhuis. Het conceptplan is ook via deze website te bekijken. Het is mogelijk om het hele plan te lezen of de verkorte versie te bekijken. Via de vragenlijst op de website kan iedereen tot en met 31 augustus 2023 een reactie achterlaten.

Luchtfoto gebied kustontwikkeling

Kustontwikkeling

Het afgelopen half jaar zijn in een algemene bijeenkomst voor inwoners en in negen verkennende en verdiepende sessies met omwonenden en belanghebbenden ideeën en zorgen opgehaald voor de ontwikkeling van onze kust. Samen met omwonenden is nagedacht over mogelijkheden en verbeteringen. Deze zijn verwerkt in het concept stedenbouwkundig plan.

Concept stedenbouwkundig plan bekijken en de mogelijkheid hierop te reageren

Spreekuur

Tot en met 31 augustus 2023 kan een reactie worden achterlaten op het conceptplan. Voor diegenen die dat niet zelf online willen of kunnen doen, is er dinsdag 22 augustus 2023 een spreekuur op het stadhuis. Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners hulp krijgen bij het invullen van de online vragenlijst. Het spreekuur is tussen 14.00 en 16.00 uur.

Impuls voor de hele stad

De gemeente Lelystad werkt samen met de provincie Flevoland en het Rijk aan een belangrijke groeiopgave voor de stad. Ontwikkelingen zoals bij de kust, in het Stadshart en Stationsgebied zijn belangrijk voor de kwaliteit van de stad. De ontwikkeling van de kust richt zich op gedeeltelijk buitendijks wonen in onderscheidend groen, recreëren en uitgaan aan de kust én een goede verbinding met het centrum. Samen met inwoners, onderzoekt de gemeente hoe de unieke ligging van Lelystad aan het water nog beter kan worden benut als een impuls voor de hele stad en voor alle inwoners van Lelystad.

Stad aan het water

Wethouder Piet van Dijk: “De ontwikkeling van de kust is belangrijk voor heel Lelystad. We kunnen nu een kwaliteitssprong maken en in de toekomst nog meer een stad aan het water worden in plaats van achter de dijk. Daarbij hebben we de ideeën en wensen van inwoners hard nodig.”