LELYSTAD - De Onderwijsinspectie heeft openbare basisschool De Regenboog het predicaat voldoende gegeven. Hiermee voldoet de school aan de basis kwaliteitseisen die de Inspectie aan scholen stelt. Wethouder Madelon van Noort heeft het team, de ouders en de leerlingen gecomplimenteerd met dit mooie resultaat.

Wethouder Madelon van Noort overhandigde op woensdag 4 november jl. twee boeken aan de school; één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw, waarmee ze tegelijk een impuls aan het leesplezier van de kinderen wil geven. ‘Het is mijn ambitie om alleen nog maar voldoende scorende scholen in Lelystad te hebben. Dat De Regenboog nu een voldoende scoort is geweldig en een groot compliment aan alle medewerkers die hier hard aan hebben gewerkt, zeker in een tijd met corona, waarin ontzettend veel van scholen wordt gevraagd.’ Directeur Natalie Spoelstra vult aan: ‘Dit predicaat voelt als een afsluiting, een stuk erkenning, maar ook als startsein voor een prachtig nieuw onderwijsavontuur met onze leerlingen, dit mooie team en iedereen die betrokken is bij De Regenboog.’