LELYSTAD - Het college heeft ingestemd met een verkenning voor de herontwikkeling van het ABC-gebouw en het omliggende parkeerterrein. De reden is dat de eigenaren van dit gebouw hebben aangegeven dat zij dit gebouw deels willen slopen en woningen willen toevoegen in het gebied. Het college ziet hier in een meerwaarde voor het centrumgebied.

Moderner en duurzamer gebouw met parkeren

In het huidige gebouw zijn nu de winkels van Albert Heijn, Gall & Gall, C&A en Big Bazar gevestigd en het staat gedeeltelijk leeg. De eigenaren willen een deel van de winkels verhuizen naar een moderner en duurzamer gebouw, woningen toevoegen in het gebied en voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. “We zijn blij met het initiatief van de eigenaren en zien het als een prachtige kans voor Lelystad om de kwaliteit in dit gedeelte van de stad verder te versterken en stappen te maken in het toevoegen van woningen in onze stad”, aldus wethouder Elzakalai.

Plan wordt verder uitgewerkt
De komende periode wordt gebruikt om invulling te geven aan de plannen. Dit betekent het ontwerpen van een vernieuwde stedenbouwkundige structuur. Hiermee versterken we de kwaliteit van de openbare ruimte van het Stadshart en het functioneren van het winkelgebied en worden achterkanten weggewerkt. Parkwijk krijgt zo een meer natuurlijke verbinding met de rest van het Stadshart. Met deze herontwikkeling kunnen ook ca. 250-300 nieuwe woningen toegevoegd worden. De komende periode zal deze ontwikkeling samen met de eigenaren en de omgeving verder uitgewerkt worden tot een mooi plan.