LELYSTAD - Het college heeft regels vastgesteld die het mogelijk maken om meer locaties in te richten en geschikt te maken voor campers. Op dit moment heeft Lelystad vier als zodanig ingerichte camperplaatsen bij het Houtribhoekstrand. Voor het inrichten en beheren van nieuwe plekken in Lelystad waar met een camper mag worden overnacht, moet aan een aantal regels zijn voldaan.


Toestemming nodig

De ondernemer die een camperplaats wil beheren, moet toestemming hebben van de eigenaar van de grond om de locatie als camperplaats te gebruiken. Dit kan ook voor een bepaalde periode of een bepaalde periode in het jaar zijn.

Voorzieningen

De ondernemer zal vervolgens moeten zorgen voor de nodige voorzieningen zoals een afvoertank voor chemische toiletten, een vuilcontainer, voldoende verlichting, een watertappunt en vuilwaterafvoer. Als de voorzieningen niet op de locatie zelf kunnen worden gerealiseerd, moet de kampeerders een andere oplossing worden geboden. Gedacht kan worden aan het tegen betaling op een andere locatie vuil of water storten, bijvoorbeeld bij een jachthaven, een van de campings of bij een benzinestation in de omgeving. De ondernemer moet de locatie regelmatig controleren. Ook mag de in te richten camperplek geen overlast veroorzaken voor omwonenden of voor andere mensen (bezoekers) in de omgeving van deze plek. De omgeving moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten en onderhoudswerkzaamheden.

Publicatie en aanvragen

De Beleidsregel Ontheffing Camperplaatsen is gepubliceerd op de gemeentelijke website. Aanvragen voor een ontheffing kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Lelystad.