LELYSTAD - Het college van Lelystad onderzoekt op welke locaties in de bestaande stad het mogelijk is om woningen te bouwen. Dit is nodig om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningtekort en aan de ambitie om te groeien naar een gezonde, toekomstbestendige stad met meer dan 100.000 inwoners. Na verkennend onderzoek blijken acht locaties, verspreid over Lelystad, kansrijk te zijn om op korte termijn verder te onderzoeken en uit te werken. Omwonenden worden hierbij betrokken. Het college informeert de raad over deze locaties en het vervolgproces.


Directe aanleiding is het besluit van de gemeenteraad in 2021 om 13 onderzoekslocaties voor woningbouw te verkennen en verder uit te werken. Van de 13 locaties blijken acht locaties kansrijk om op korte termijn verder te onderzoeken en uit te werken.

Nieuwe woningen voor senioren, starters en gezinnen

Wethouder Adam Elzakalai: “Door op verschillende plekken in de stad woningen te bouwen, zorgen we op korte termijn voor nieuwe woningen voor senioren, starters en gezinnen. We dragen zo bij aan het oplossen van het woningtekort en aan de langeretermijnambitie om de komende tien jaar te groeien naar een gezonde toekomstbestendige stad met 15.000 woningen en daarna tot 40.000 woningen in 2040.”

Kansrijke locaties

De acht kansrijke locaties (zie ook bijgevoegde kaart) zijn:

  • Locatie Skatepark, Binnendijk/Lage Dwarsvaart;
  • Locatie Fietscross Noordersluis, Visarenddreef/Westerdreef;
  • Locatie Stationsdreef/De Veste 10;
  • Locatie Stationsgebied, Visarenddreef/Stationsplein;
  • Locatie Entree Larserdreef, Zaanstraat/Merwede;
  • Locatie Bedrijventerrein Kempenaar, Kempenaar 01;
  • Locatie Hanzepark, Stationslaan/Koningsbergenstraat;
  • Locatie De Akker.

Bekijk de 8 kansrijke woningbouwlocaties op de overzichtskaart

Enquête

Inwoners worden bij de verdere uitwerking van de locaties betrokken. Zij kunnen vanaf begin februari een vragenlijst op de website van de gemeente Lelystad invullen hoe ze bij een specifieke locatie betrokken willen worden. Met deze informatie wordt het verdere participatieproces ingericht.

Verdiepend onderzoek

De acht locaties worden verder onderzocht op het gebied van o.a. verkeer, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. Het onderzoek naar de overige vijf locaties vergt meer tijd. Het gaat hierbij om de voormalige schoollocaties Arcus, SGL en De Rietlanden, locatie Houtribweg/Zuigerplasdreef en (een deel van) het gemeentelijk gebouw De Trommel.