LELYSTAD - Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. heeft de gemeenteraad op 20 november 2018 een voorbereidingsbesluit genomen voor een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Ziekenhuisweg 100.


‘Als college vinden wij het belangrijk dat de ziekenhuis- en zorgfunctie op deze locatie voor onze inwoners behouden blijft’, aldus wethouder Peter Schot. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de door de gemeenteraad op 9 juli 2019 vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Dit plan biedt ruimte voor invulling van de ziekenhuisfunctie op deze locatie voor nu en voor de toekomst. Daarnaast is in het plan ruimte voor actuele ontwikkelingen en wensen op het gebied van zorg en zorg-wonen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 21 november 2019 zes 6 weken ter inzage gelegen en heeft geleid tot één zienswijze. De gemeenteraad wordt voorgesteld een standpunt over deze zienswijze in te nemen en vervolgens het bestemmingsplan ‘Locatie Ziekenhuisweg 100’ vast te stellen.