LELYSTAD - De burgemeester van de gemeente Lelystad mocht in 2019 een vergunning voor een speelautomatenhal verlenen aan exploitant Gran Casino. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. De voormalige exploitant - Magic Apple - die tot april 2018 de vergunning in handen had, was het niet eens met de afwijzing van hun nieuwe aanvraag. Met een gang naar de rechter probeerde het bedrijf de vergunningverlening terug te draaien.


Nieuwe vergunning
De vergunning van Magic Apple voor een speelautomatenhal aan de Middenweg in Lelystad liep af in april 2018. Naast dit bedrijf mochten ook andere partijen zich inschrijven voor de nieuwe vergunning. In totaal kwamen drie aanvragen binnen, die ook alle drie beoordeeld zijn. Bij het verlenen van de vergunning hanteert de burgemeester de zogenoemde Beleidsregel vergunningverlening speelautomatenhallen. Een selectiecommissie beoordeelt de aanvragen vervolgens op verschillende criteria, waaronder openbare orde, voorkomen en bestrijden van gokverslaving én voorkomen van verstoring van de woon- en leefruimte. Uiteindelijk behaalde Magic Apple de laagste score. Gran Casino scoorde het hoogst aantal punten. Op basis hiervan heeft de burgemeester die exploitant ook de vergunning verleend.

Geen fouten in procedure
Volgens Magic Apple zijn er bij het verlenen van de vergunning fouten gemaakt door de burgemeester. Zo zouden de zogenoemde verdeelregels binnen de procedure niet duidelijk zijn geweest. De rechtbank gaat hier niet in mee. De Beleidsregel bestaat uit duidelijke, precieze en ondubbelzinnige regels die de procedure voor de verdeling van een vergunning voor een speelautomatenhal goed uitleggen. De rechtbank vindt ook dat de burgemeester de informatie over de procedure op tijd heeft verstrekt en bekend heeft gemaakt. De rechtbank komt tot de conclusie dat de burgemeester voldoende inzicht heeft gegeven in de beoordelingen van de selectiecommissie. Daarbij is voldoende toegelicht hoe de aanvragen zijn beoordeeld en wat de verschillen in de aanvragen ten opzichte van elkaar waren. Gelet hierop heeft de burgemeester de aanvraag van Magic Apple mogen afwijzen.