LELYSTAD - Het aantal woningen dat in 2021 is gebouwd in Lelystad is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor tot ruim 800 woningen. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage Wonen 4e kwartaal 2021. De gemeente geeft daarmee voortvarend invulling aan de ambitie van de gemeenteraad om Lelystad met 40.000 woningen te laten groeien.


Groei in de woningbouw van Lelystad is nodig om de krapte op de woningmarkt te verminderen en Lelystad ook in de toekomst een sterke en leefbare stad te laten zijn. Om dat te bereiken wordt er veel meer gebouwd dan de laatste jaren. De wens van de raad is doorgezet in meer gronduitgifte op meer plekken tegelijk. Daarnaast worden bestaande bouwlocaties versneld ontwikkeld. Het resultaat is zichtbaar in de bouw van de woningen.

Minimaal 1000 woningen per jaar tegen woningnood en wachttijden

Wethouder Elzakalai: “Inmiddels hebben we met het Rijk afgesproken dat we de komende jaren minimaal 1.000 woningen per jaar gaan bouwen. Met deze inzet pakt de gemeente de woningnood en de wachttijden aan. We zetten ons in voor wat de Lelystedeling nodig heeft: een betaalbare woning.”

Opgeleverde woningen binnen grotere projecten in 2021

  • 45 appartementen Rigastraat
  • 60 woningen Buitenhof
  • 24 woningen aan de kust (o.a. Saerdam)
  • 67 woningen in het Stadshart
  • 153 woningen in de Warande
  • 246 flexwoningen Campus zuid
  • 162 woningen in de Zuiderzeewijk (Waddenlaan, Blokkerhoek, Het Zwin, Muiderzand en Plaats)