LELYSTAD - Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heeft een opsporingsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat een boa mag onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Als zij hun ronde doen door Lelystad, kunnen zij verdachte zaken tegenkomen. Van bijvoorbeeld gedumpt afval op straat tot containers met bouwafval. Dit kan illegaal verwijderd asbest bevatten dat gevaarlijk is voor de gezondheid van inwoners. De boa’s hebben daarom een training gehad om asbest te herkennen.

Wethouder David de Vreede feliciteerde de deelnemers na afloop en deelde de certificaten uit. Boa’s hebben een signalerende functie. Bij asbest verdachte situaties nemen ze contact op met de gecertificeerde asbestdeskundigen binnen het team Stadstoezicht. Die stellen in samenwerking met de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek vervolgens een onderzoek in. Wethouder David de Vreede: “Lelystad werkt aan het verduurzamen van de leefomgeving. Inwoners kunnen hun asbestdaken en -gevels laten saneren en isoleren. Hiervoor heeft de gemeente verschillende leningen beschikbaar gesteld, zodat inwoners hun huis toekomstbestendig kunnen maken. Een van de taken die prioriteit heeft bij het team Stadstoezicht is het toezicht op de sloop van gebouwen en sanering van asbest. Dit is door de gemeenteraad vastgesteld in de Nota Integrale Handhaving. Genoeg redenen dus om de boa’s te trainen om asbest te herkennen. Veel gebouwen bevatten ook aan de binnenkant asbesthoudend materiaal dat met regelmaat bij verbouwingen ondeskundig en illegaal gesloopt wordt. Wanneer dit op deze wijze gesloopt wordt en in een container gegooid, dan zijn boa’s getraind om dergelijke situaties te herkennen. Zij melden dit dan aan de asbestdeskundigen binnen hun team, die dan zullen optreden.”

De training asbestherkenning
Tijdens de training werden onder andere de soorten en eigenschappen van asbest, hoe asbest te herkennen, relevante wet- en regelgeving, toepassingen van asbest en beschermende maatregelen voor mens en milieu behandeld. Extra bij de cursus was het herkennen van asbest via een VR bril. Deelnemers konden zo in een virtuele omgeving kijken of een ruimte of gebouw asbest bevatte of niet. De cursus werd als zeer prettig en leerzaam ervaren. De inspecteurs en boa’s zijn nu nog beter voorbereid om asbest in de praktijk te herkennen en op te treden bij gevaarlijke situaties.