LELYSTAD - Een veilige en leefbare omgeving is belangrijk voor bewoners, bezoekers en ondernemers in Lelystad. De gemeentelijke boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) hebben daarbij een steeds belangrijkere rol. Zij zijn zichtbaar op straat en treden zo nodig handhavend op in buurten, winkelcentra, bedrijventerreinen en buitengebied. De boa’s zijn de afgelopen jaren bezig met het verder professionaliseren. Belangrijk onderdeel daarvan is kunnen optreden als het nodig is. Boa’s hebben daarom de bevoegdheid gekregen om handboeien te gebruiken. Dit is vooral voor hun eigen veiligheid.


Afstemming met politie
Handhavers van de gemeente en politie werken steeds meer samen. Dat is al zichtbaar bij evenementen, controles op heling en bij de jaarwisseling. Afspraken over prioriteiten en taakverdeling zijn in grote lijnen vastgelegd in het Integraal veiligheidsplan en in het uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Verder zijn boa’s met politiebevoegdheden verplicht om jaarlijks de training RTGB Geweldsbeheersing te volgen. In die training zitten onderdelen als theorie geweldsbeheersing, aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken en gebruik van de geweldsmiddelen.

Belangrijke informatiebron
Handhavers brengen veel tijd door in de wijken en zijn daarom een belangrijke informatiebron voor de politie. Observaties van handhavers zijn bijvoorbeeld nuttig voor de politie in het kader van opsporing. Alle informatie bij elkaar geeft een compleet beeld van wat er op het gebied van veiligheid en leefbaarheid speelt in een gemeente. Dit is in Lelystad ook een kans voor veiligheidsthema’s zoals ondermijning.

Wethouder juicht ontwikkeling toe
Wethouder John van den Heuvel is blij met deze ontwikkeling: "De boa’s van Stadstoezicht zijn het gezicht van de gemeente in de openbare ruimte. Ze stimuleren inwoners om zich aan de wet te houden en grijpen zo nodig in, zoals bij verloedering en overlast. Ze komen in de wijken van Lelystad ook in aanraking met een verscheidenheid aan personen die problemen hebben of overlast kunnen veroorzaken. Dan helpt het als ze handboeien hebben, mocht het nodig zijn. Dit voor hun eigen veiligheid."Deel deze pagina op Twitter