LELYSTAD - Gemeente Lelystad moet bezuinigen en dat gaat iedereen merken. Er komt minder geld binnen van het Rijk en daardoor heeft men een tekort. De uitgaven moeten daarom omlaag of de inkomsten omhoog.

Het college denkt op dit moment na over waarop te kunnen bezuinigen. Het gaat om een bedrag van meer dan € 7 miljoen. Het college wil graag uw mening weten. Daarom de vraag: “Waarop wilt u dat niet bezuinigd wordt?” Is dat op het groen in de stad of op culture evenementen? Op sportverenigingen, onderwijs of iets anders?

Wilt u meepraten over de bezuinigingen?

Wilt u meepraten en meedenken over de bezuinigingen? Kom dan naar een van de vier bijeenkomsten en laat uw mening horen.

Bijeenkomsten
6 september 2019MFA Warande19.00-21.30 uur
11 september 2019MFA Hanzeborg19.00-21.30 uur
13 september 2019MFA De Waterbever19.00-21.30 uur
16 september 2019MFA Atolplaza19.00-21.30 uur

Online uw mening geven

Kunt u niet naar de bijeenkomsten komen? U kunt ook online uw mening geven.

Financiële situatie

In de afgelopen jaren heeft de gemeente al flink bezuinigd om uit te komen met de begroting. Eerder dit jaar is duidelijk geworden dat de financiële situatie van veel gemeenten verder onder druk is komen te staan. Dit geldt helaas ook voor Lelystad.

Geef uw mening

Het college stelt in september de begroting voor 2020 – 2023 op. Bij deze begroting zitten ook voorstellen waarop bezuinigd kan worden. In het najaar moet de gemeenteraad dan ingrijpende keuzes maken: waarop wel en waarop niet bezuinigen om toch een sluitende begroting te krijgen? U kunt meepraten en meedenken over de bezuinigingen. Kom daarvoor naar een van de vier bijeenkomsten of geef uw mening online aan ons door.

Waarom moet de gemeente bezuinigen?

Dat de gemeente opnieuw moet bezuinigen, heeft te maken met verschillende besluiten die genomen zijn in Den Haag. Het takenpakket van de gemeente is flink uitgebreid in de afgelopen jaren, terwijl we voor deze taken steeds minder geld krijgen. Bijvoorbeeld:

  • De gemeente moet de jeugdhulp en Wmo uitvoeren met veel minder geld dan eerdere jaren. Maar de kosten stijgen wel steeds meer.
  • De algemene uitkering die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk (het Gemeentefonds), valt lager uit dan eerder rekening mee is gehouden.
  • De gemeente mag met ingang van 2022 geen precariobelasting meer heffen. Dit is een belasting op het gebruik van de openbare grond. Hiermee gaat een belangrijke inkomstenbron van de gemeente weg vallen.