LELYSTAD - Betaalautomaten bij gemeentelijke parkeerterreinen en parkeergarages blijven tot 1 juli 2020 buiten gebruik in Lelystad. De maatregel ging in maart in en is op 1 mei verlengd. Voor de komende maand is de maatregel nogmaals verlengd. Het parkeren blijft daarmee tot 1 juli aanstaande gratis. Dat heeft het college van Lelystad besloten.


Kans op besmetting klein houden

Deze maatregel werd in maart genomen om de kans op besmetting van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Het aanraken van parkeerapparatuur door bezoekers levert een verspreidingsrisico, ondanks de verhoogde schoonmaakfrequentie. Aangezien de hygiëne bij de betaalautomaten niet kan worden gegarandeerd, is het nog niet verantwoord de apparatuur nu alweer in werking te stellen.

Aansluiten bij versoepeling Rijksoverheid

Vanaf 1 juli heeft de Rijksoverheid een verdere versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Groepen tot 100 personen zijn dan toegestaan en theaters en andere culturele instellingen mogen weer open. Naar verwachting ontstaat op dat moment een situatie waarbij mogelijke besmetting via parkeerapparatuur minder waarschijnlijk lijkt en het risico als proportioneel aanvaardbaar wordt beschouwd. De verhoogde schoonmaakfrequentie wordt na 1 juli vooralsnog voortgezet.