LELYSTAD - In de gemeente Lelystad heeft de Rekenkamer Lelystad een onderzoek uitgevoerd naar de geheimhoudingspraktijk binnen de gemeente in de periode 2018 - 2022. Volgens het onderzoek blijkt dat geheimhouding in de gemeente Lelystad uiteenlopende gevolgen heeft voor het democratische proces.


Gevolgen voor democratie

Zo kan geheimhouding soms voor verstoring zorgen, maar kan aan de andere kant ook bijdragen aan een effectievere uitoefening van de rol van de gemeenteraad van Lelystad. Er is aangegeven dat men in het algemeen tevreden is.

Het onderzoek laat zien dat in het algemeen gesproken de betrokkenen tevreden zijn over de geheimhoudingspraktijk in de gemeente Lelystad. Bij betrokkenen moet men dan denken aan ambtenaren, raadsleden en wethouders.

Verbeteringen geheimhouding

In haar onderzoek heeft de Rekenkamer Lelystad de nadruk gelegd op het feit dat men de kwetsbaarheden moet aanpakken om het democratisch proces te versterken. Tevens is het van belang om het evenwicht tussen openbaarheid en geheimhouding te bewaken.

Op 19 februari is het rapport 'Openheid over geheimhouding' aangeboden aan de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en de directie van de gemeente Lelystad. Voor informatie over het onderzoek, kan men terecht op de site van de gemeente.