LELYSTAD - Er is sprake van letselschade als je het slachtoffer bent van een ongeval of waar je letsel aan overhoudt. Het kan gaan om blijvend letsel, maar ook om kort- of langdurend ongemak waar je uiteindelijk wel weer volledig van herstelt. Een letselschade advocaat of letselschadejurist kan je helpen om de kosten te verhalen die je moet maken als gevolg van het opgelopen letsel. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een vergoeding voor gederfde inkomsten, omdat je tijdelijk niet kunt werken, arbeidsongeschikt raakt of je werk moet gaan doen dat minder goed betaalt. Ook allerlei andere kosten kunnen worden meegenomen bij de berekening van het bedrag aan letselschade.

Een letselschadeprocedure hoeft geen jaren te duren

Vaak wordt gedacht dat je voor een letselschadeprocedure een lange adem moet hebben. Sommige zaken zijn echter snel afgehandeld, bijvoorbeeld als je licht gewond bent geraakt en snel weer bent hersteld van het letsel. Het kan soms ook langer duren voordat een definitief schadebedrag wordt vastgesteld en je over het toegekende bedrag kunt beschikken. Dit heeft verschillende oorzaken. Soms is nog niet meteen duidelijk wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn. Hoe verloopt het herstel? Kun je wel of niet weer aan het werk? Moeten er aanpassingen in je huis worden gedaan omdat je invalide bent geworden? Heb je hulp in de huishouding nodig omdat je dingen niet meer zelf kunt doen? Dat soort vragen moeten worden gesteld en beantwoord alvorens een letselschade advocaat of jurist tot een definitief schadebedrag kan komen. Daarnaast zal de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij er natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze een zo laag mogelijke vergoeding hoeven uit te keren. Een ervaren letselschade advocaat of jurist zal in de tussentijd voorschotten voor je claimen van de uiteindelijke schadevergoeding.

Verschillende kosten komen in aanmerking voor vergoeding

Bij letselschade berekenen is het belangrijk om zicht te hebben op alle kosten die te maken hebben met het incident. Een ervaren advocaat of jurist zal het slachtoffer daarom vragen bewijsstukken van alle gemaakte kosten te overleggen. Zorg er dus voor dat je facturen en betalingsoverzichten beschikbaar hebt. Aan de hand daarvan kan een berekening worden gemaakt. Ook met kosten waar je wellicht zelf niet aan denkt, wordt rekening gehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor vervoer omdat je zelf geen auto meer kunt rijden of kunt fietsen. Of de kosten voor een fitnessabonnement waar je tijdelijk geen gebruik van kunt maken. Zelfs de buitengerechtelijke kosten voor een jurist moeten worden vergoed door de tegenpartij. Daarom bieden sommige juristen hun diensten kosteloos aan.

Wanneer kom je in aanmerking voor smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat het slachtoffer is aangedaan. In het buitenland worden hiervoor soms exorbitant hoge bedragen toegewezen. Dat gebeurt in Nederland niet. Maar je hebt wel recht op een smartengeldvergoeding als je leven door een gebeurtenis compleet overhoop is gegooid. Ook het verlies van een partner of kind kan voor de nabestaanden aanleiding zijn om een vorm van smartengeld te eisen. Dit wordt ook wel affectieschade genoemd. Ook bij het toekennen van smartengeld is het belangrijk dat de advocaat of jurist op de hoogte is van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn. Het gaat hierbij om de emotionele en lichamelijke gevolgen van het ongeval. Soms gaat het ook hierbij om details waar je zelf wellicht niet aan zou denken, zoals de invloed van zichtbare littekens op je dagelijkse leven of hoe lang het heeft geduurd om te herstellen.