LELYSTAD - Meer dan drie jaar geleden alweer streek Betsema Bouwgroep in Lelystad neer, in De Serpeling op bedrijventerrein Oostervaart-Oost. “Voorheen voelden we ons natuurlijk al helemaal thuis in Midden-Nederland, maar sinds 2020 mogen we Lelystad ook écht ons nieuwe thuis noemen”, stelt DGA Jaap Betsema vast. “En zo voelt het ook.”

De verhuizing naar Lelystad betekende dat het middelgrote bouwbedrijf na vijfenvijftig jaar afscheid nam van Friesland. Daar zetelde Betsema Bouwgroep in Balk, in het westen van de provincie. “Mijn grootvader was metselaar van beroep en de onderneming die hij in 1965 oprichtte, was in de oorsprong dan ook een metselbedrijf dat voornamelijk in Friesland actief was”, schetst Jaap Betsema de ontstaansgeschiedenis van het familiebedrijf. “Maar nadat mijn grootvader de onderneming halverwege de jaren tachtig aan mijn vader had overgedragen, groeide het werkgebied al gestaag en nam het aanbod van activiteiten toe.”

Jaap Betsema nam op zijn beurt het familiebedrijf van zíjn vader over. Die overname was uiteindelijk in 2007 definitief. “In zekere zin zette ik de groei en ontwikkelingen die al waren ingezet voort, maar ik heb ook mijn eigen draai aan Betsema Bouwgroep gegeven.” Betsema zette onder meer het bedrijfsonderdeel Betsema Bouw op en legde meer nadruk op energieneutraal bouwen. Ook loopt hij in Nederland tot op de dag van vandaag voorop bij de introductie van de hefsteiger, een mechanisch in hoogte verstelbaar platform dat ergonomisch werken in de bouw mogelijk maakt.

Nieuwe locatie is goede keuze gebleken

“Al deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat we uiteindelijk in Balk uit ons jasje groeiden”, blikt Jaap Betsema terug. Die behoefte aan ruimte om te groeien was dan ook een voorname reden om naar Lelystad te verhuizen. “Hier hebben we met achtduizend vierkante meter meer dan genoeg plek voor ons hoofdkantoor en onze werkplaatsen”, aldus Betsema. “Wat dat betreft kunnen we dan ook wel weer even vooruit.”

De nieuwe hoofdlocatie is tegelijkertijd ook dichterbij het voornaamste werkgebied. “In de afgelopen decennia is het zwaartepunt van onze werkzaamheden verschoven van Friesland naar de Randstad, waardoor de afstand tussen werkplaats en bouwplaats voor ons gevoel nu en dan te groot werd”, licht Jaap Betsema toe. “Vanuit de centraal gelegen nieuwe hoofdlocatie kunnen we veel eenvoudiger een groter werkgebied bedienen, wat financieel en milieutechnisch een verstandige keuze is gebleken.”

“Overigens betekent dat niet dat we helemaal uit Friesland zijn vertrokken”, vult Jaap Betsema aan. “Integendeel, we blijven er actief en een van onze ondernemingen, Delfsma Bouw & Ontwikkeling, blijft in Wolvega gevestigd”, stipt hij aan. “Maar het grootste deel van Betsema Bouwgroep floreert inmiddels vanuit de nieuwe locatie in Lelystad.”