LELYSTAD - De rechtbank Midden-Nederland legt een 51-jarige man uit Lelystad tbs met voorwaarden op voor doodslag op zijn eigen vrouw. De man mishandelde zijn vrouw dusdanig dat zij uiteindelijk aan haar verwondingen overleed. De rechtbank oordeelt dat de man op het moment dat hij zijn vrouw mishandelde in een psychose verkeerde en daarom niet toerekeningsvatbaar was.

Bewusteloos

In de nacht van 22 op 23 november 2022 komt er een melding van de verdachte binnen bij de politie. Zijn vrouw zou volgens hem een overdosis hebben genomen en ligt bewusteloos in de slaapkamer van hun woning in Lelystad. De vrouw wordt gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis, waar zij een week later overlijdt. Forensisch onderzoek toont aan dat er, mede gelet op de aangetroffen verwondingen op het lichaam van het slachtoffer, waarschijnlijk geen sprake was van een natuurlijk overlijden of zelfdoding.

Gewelddadig handelen

Op de mobiele telefoon van de verdachte wordt een audio-opname gevonden van enkele uren voordat de verdachte de meldkamer belde. Uit die opname, waarop een gesprek tussen de verdachte en het slachtoffer te horen is, blijkt dat de verdachte in de veronderstelling was dat zijn vrouw hem wilde vergiftigen met ketamine. Ook blijkt uit het gesprek dat de verdachte het slachtoffer bij de keel pakte en boven op haar zat waardoor zij weinig lucht kreeg. Hij bedreigde zijn vrouw en zei meerdere malen ‘dat hij haar echt van kant maakt’. De rechtbank gaat ervan uit dat de verdachte geweld heeft gebruikt en dat de vrouw uiteindelijk aan de gevolgen hiervan is overleden. Dat de vrouw door een andere oorzaak gereanimeerd moest worden, vindt de rechtbank niet aannemelijk. De verdachte is daarom schuldig aan doodslag op zijn vrouw.

Tbs met voorwaarden

Psychiatrisch onderzoek toont aan dat de verdachte lijdt aan een psychische stoornis die ook aanwezig was op het moment van de doodslag op zijn vrouw. Sinds de zomer van 2022 was er bij hem sprake van toenemende paranoïde symptomen. Deze symptomen bestonden uit achterdocht ten opzichte van zijn vrouw, waarbij hij steeds meer overtuigd raakte van het feit dat zij hem wilde vergiftigen. De verdachte handelde op het moment van de doodslag volledig vanuit deze paranoïde waan. Zowel de psycholoog als de psychiater concluderen daarom dat de doodslag niet kan worden toegerekend aan de verdachte. De rechtbank neemt de conclusies en adviezen van de deskundigen over. De verdachte is niet strafbaar en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. Wel legt de rechtbank tbs met voorwaarden op, zodat hij behandeld wordt voor zijn stoornissen. Deze voorwaarden bestaan onder andere uit een opname in een zorginstelling. De opgelegde tbs-maatregel is gelijk aan de eis van de officier van justitie.