LELYSTAD - Een 50-jarige verdachte uit Lelystad moet tbs met voorwaarden opgelegd krijgen. Dat vindt het Openbaar Ministerie na uitgebreid onderzoek naar de dood van zijn echtgenote. Het OM verdenkt de man van het doden van zijn eigen vrouw. Omdat hij volgens deskundigen in een psychose verkeerde en om die reden ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard, moet de verdachte worden behandeld in plaats van gestraft.

De verdachte belt op 23 november 2022 zelf het noodnummer om te melden dat zijn vrouw bewusteloos is. De vrouw wordt gereanimeerd in hun woning in Lelystad en naar het ziekenhuis overgebracht, waar zij een week later overlijdt.

Moord of doodslag

Op basis van het bewijsmateriaal, wat o.a. bestaat uit verklaringen van de verdachte en uit een geluidsfragment dat de verdachte die bewuste dag opnam, concludeert het OM dat de vrouw door toedoen van de verdachte is komen te overlijden. Door waanbeelden was de verdachte ervan overtuigd dat zijn vrouw hem probeerde te vergiftigen. Uit boosheid hierover hield hij haar bij haar keel vast en ging hij bovenop haar zitten.

In de visie van het OM deed de verdachte dit doelbewust om zijn vrouw te doden. Zo is er op het geluidsfragment onder andere te horen dat de verdachte meermalen roept dat hij zijn vrouw ‘van kant zal maken’. “De handelingen en uitlatingen van de verdachte zijn zo gericht geweest op het doden van het slachtoffer dat het Openbaar Ministerie van oordeel is dat er sprake is van vol opzet op de dood”, stelt de officier van justitie.

Omdat er geen sprake was van ‘voorbedachte rade’ gaat het OM niet uit van moord. “Vanuit een psychose lijkt het bij de verdachte van kwaad tot erger te zijn gegaan in zijn geweld tegen het slachtoffer”, legt de officier van justitie uit. “Het geweld dat hij heeft gebruikt lijkt eerder te zijn ontstaan vanuit een opgewelde agressie, dan een vooraf bedacht en weloverwogen plan dat hij op dat moment uitvoerde.” Daarmee acht het OM doodslag bewezen.

Ontoerekeningsvatbaar

Naast doodslag kan volgens het OM ook bedreiging worden bewezen, toch eist het OM geen straf voor deze feiten. Op basis van onderzoek door deskundigen is gebleken dat de verdachte lijdt aan schizofrenie. De verdachte heeft eerder een vergelijkbare paranoïde episode doorgemaakt. Bovendien werden zijn psychotische symptomen waarschijnlijk versterkt door het gebruik van cannabis. “Zijn psychotische overtuigingen waren alomvattend en hebben het handelen van betrokkene volledig beïnvloed”, licht de officier van justitie toe op basis van de deskundigen. “De rapporteurs adviseren de verdachte het handelen in zijn geheel niet toe te rekenen.”

Ondanks dat de feiten zeer ernstig zijn en de dood van de vrouw tragisch is, zal verdachte, als het aan het OM ligt, ontslagen worden van alle rechtsvervolging. Om herhaling te voorkomen moet de verdachte wel behandeld worden. “Het moet volgens de deskundigen gaan om een intensieve klinische behandeling opgevolgd door een langdurige ambulante behandeling”, vertelt de officier van justitie. “De deskundigen achten een tbs-maatregel met voorwaarden als het meest passende juridische kader. Deze maatregel biedt de mogelijkheid tot langdurig toezicht.” Daarnaast eist het OM dat na afloop van de tbs-maatregel de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) wordt opgelegd. “Dit zou noodzakelijk kunnen zijn in verband met het gebruik van medicatie.”

Onherstelbaar leed

Ondanks dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar was, is het leed door het verlies van een leven niet minder groot. “Voor het slachtoffer moeten haar laatste minuten heel angstig zijn geweest, zoals ook valt op te maken uit het geluidsfragment”, aldus de officier van justitie. “Zij is gedood in haar eigen huis, door haar eigen partner met wie ze al heel lang samen was.”

Ook voor de nabestaanden is het leed onherstelbaar. “Het handelen van de verdachte laat diepe sporen na in het leven van de nabestaanden van het slachtoffer”, legt de officier van justitie uit. “Doordat haar leven op zulke abrupte wijze is ontnomen, heeft niemand afscheid van het slachtoffer kunnen nemen.” De nabestaanden hebben in de visie van het OM dan ook recht op een schadevergoeding. De officier van justitie vraagt de rechtbank het overgrote deel van de gevorderde schade toe te wijzen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.